Privacyverklaring Bellyprint

Hier vind je de privacy verklaring van Bellyprint, een Besloten Vennootschap onder Nederlands recht gevestigd te Willemsplein 4, 6811 KA Arnhem

Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe Bellyprint daarmee omgaat. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doel jouw gegevens worden gebruikt. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Bellyprint

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Bellyprint. Bellyprint maakt een uniek kunstwerk van jouw zwangere lichaam in de vorm van een 3D geprint beeld.

Er zijn verschillende situaties waarbij jouw gegevens door Bellyprint worden verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven.

Heb je vragen omtrent het gebruik van jouw gegevens door Bellyprint? Dit zijn onze contactgegevens en -mogelijkheden:

welkom@bellyprint.nl |Willemsplein 4, 6811 KA Arnhem | Marije van der Windt 026 260 0005| www.Bellyprint.nl | KvK nummer 86090720

Doel gegevens en rechtsgronden voor verwerking

Bellyprint gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 1. Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Bellyprint via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden.
 2. Het vervaardigen en toesturen van de producten: Om je Bellyprint te kunnen maken, maken wij een digitale 3D scan van jouw (zwangere) lichaam. Deze scan wordt bewaard in zowel de cloud als harde schijf en wordt naar onze leverancier verzonden om jouw beeldje te kunnen printen. Daarnaast gebruiken we je adresgegevens om de beeldjes toe te kunnen sturen. De scan gegevens worden niet op een andere manier gebruikt, tenzij je daar ons toestemming voor geeft.
 3. Voor het technisch en functioneel beheer van de website. De website van Bellyprint verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Een aantal van deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of zijn wij verplicht te verwerken op basis van de wet. Andere gegevens worden enkel gebruikt met jouw toestemming of voor ons gerechtvaardigd belang (zoals het verbeteren van de producten, en/of de website).

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

Verstrekking (en verwerking) van de hierboven onder 1 en 2 genoemde gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om onze dienstverlening aan jou mogelijk te maken. Indien je deze gegevens niet verstrekt kunnen wij je niet, of niet goed van dienst zijn.

Ontvangers

Bellyprint zal je persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze diensten (bijvoorbeeld het hosten van de website), wanneer de wet of een rechtelijke uitspraak ons hiertoe verplicht, om de rechten, eigendom of veiligheid van Bellyprint te beschermen of op basis van jouw toestemming. Daarbij trachten wij altijd jouw privacy zoveel mogelijk te respecteren. Bellyprint zal zorgdragen dat dit plaatsvindt in overeenstemming met wet- en regelgeving. Bellyprint maakt onder andere gebruik van:

 1. Vimexx: De e-mail van Bellyprint wordt gehost bij Vimexx. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx. Hier worden tevens de website en back-ups van de website gehost. Gegevens die jij achterlaat op de website van Bellyprint zijn op de servers van Vimexx opgeslagen.
 2. Reserveringssysteem Amelia : Gegevens die jij achterlaat op de website van Bellyprint zijn op de servers van het reserveringsysteem opgeslagen.
 3. Google Analytics: Hiermee wordt informatie omtrent het gebruik van onze website, zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt vergaart.
 4. Leveranciers: Onze leveranciers die de beeldjes voor ons vervaardigen. Met leveranciers hebben wij afgesproken dat zij de scan na afronden van het beeldje vernietigen.
 5. Microsoft Teams: de orderlijst wordt via Microsoft Teams gedeeld tussen alle vestigingen zodat allemaal één en dezelfde versie gebruiken en orderstatussen weten.
 6. Google Drive: de digitale 3D scans en de orderlijsten worden in de cloud op Google Drive bewaard.

Opslag periode

Jouw gegevens worden bewaard door Bellyprint vanwege de onderstaande activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens niet meer mogen bewaren.

 1. Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met Bellyprint via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Bellyprint zal deze gegevens voor een termijn van zeven jaar bewaren.
 2. Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden na zeven verwijderd.
 3. Het maken van de 3D scan: De 3D scan die we van jou bewaren is niet anoniem, maar tot jou herleidbaar op basis van je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden – indien je daar toestemming voor verleent – bewaard zolang Bellyprint blijft voortbestaan. Zo is er bij schade of verlies altijd de mogelijkheid om een nieuw exemplaar te laten maken van het zwangerschapsbeeldje. Als je die toestemming niet verleent, wordt de scan binnen twee maanden na verzending van het beeldje vernietigd.

Beveiliging

Bellyprint maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen (ongewilde) vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang. Bellyprint beschermt deze persoonsgegevens op een wijze die redelijkerwijze van haar verwacht mag worden. De persoonsgegevens die door Bellyprint of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via beveiligde software.

 

Jouw rechten

 1. Recht op inzage: Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij Bellyprint vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Bellyprint.
 2. Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Bellyprint.
 3. Recht op wissen, beperken van de verwerking of bezwaar maken tegen het gebruik van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Bellyprint vastgelegd zijn? Dan heb je onder omstandigheden het recht op het laten wissen van jouw gegevens, het gebruik ervan te beperken of bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens.
 4. Het intrekken van gegeven toestemming. Wil je gegeven toestemming intrekken? Dat is altijd mogelijk.
 5. Het recht van dataportabiliteit: onder omstandigheden heb je het recht op dataportabiliteit, denk met name aan het overdragen aan jou aan de gemaakte scan, hier zal Bellyprint voor zover aan meewerken na een vergoeding voor het intelectuele eigendomsrecht van de 3D scan.
 6. Recht op het indienen van een klacht: wij vragen je contact met ons op te nemen als je een klacht hebt. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Bellyprint niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Een verzoek m.b.t. bovenstaande rechten kan aan Bellyprint gericht worden door een e-mail te versturen naar finance@bellyprint.nl of via de contactgegevens en -mogelijkheden hieronder. Het streven is om binnen een maand te reageren. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

finance@bellyprint.nl |Willemsplein 4, 6811 KA Arnhem | Marije van der Windt 026 260 0005| www.Bellyprint.nl | KvK nummer 86090720

Privacy Statement

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele toekomstige wijzigingen worden in deze privacyverklaring gepubliceerd. We raden je aan deze van tijd op tijd te raadplegen om hiervan op de hoogte te zijn.

Deze versie van het privacy statement is van kracht sinds: 1 augustus 2022